پیامبر اعظم(ع)
بَیتٌ لا صِبیانَ فیهِ لا بَرَکَةَ فیهِ؛
خانه ‏اى که کودک در آن نباشد، برکت ندارد.
کنز العمّال